Tầm nhìn và sứ mệnh

2Sứ mệnh của Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư HC toàn cầu Mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, Công ty và xã hội.

Tầm nhìn của Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư HC toàn cầu là trở thành 1 tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Công nghệ và Năng lượng tái tạo.