Dự án đèn đường Thanh Hoá

Dự án đèn đường Thanh Hoá. Hệ thống đèn đường chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời của công ty HCG chúng tôi được triển khai tại đại lộ Đông Tây trong khu đô thị mới tỉnh Thanh Hoá.

81

82

83