Quan điểm nhân sự

Con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của Công ty chúng tôi. Trong xử lý quan hệ con người với con người, quan điểm của Công ty chúng tôi về thứ tự ưu tiên là  “Khách hàng là trên hết, nhân viên đứng thứ hai, toàn xã hội đứng thứ ba và cổ đông đứng thứ tư”. Quan điểm về nhân sự của chúng tôi là

–          Luôn tin tưởng và đùm bọc lẫn nhau

–          Cùng nhau góp sức để xây dựng môi trường làm việc năng động, lành mạnh nhưng đầy thách thức

–          Tạo ra thật nhiều cơ hội thăng tiến, đề bạt, luân chuyển và đào tạo

–          Tạo mọi điều kiện để mọi người phát huy tính sáng tạo, tài năng

–          Tôn trọng sự khác biệt của đối phương.

–          Đảm bảo quyền lợi tương xứng với năng lực, kết quả công việc

–          Thể hiện rõ nét sự công bằng, khách quan, minh bạch trong kiểm tra, phê bình và khen thưởng: